‘Dikdoenerij heeft een vakman niet nodig’

Interview met Anita Rustema, jurylid DILA 2018/19

Vakmanschap is het thema van de DILA 2018/19. Wat versta jij daaronder?

DILA 2017 jurylid Anita Rustema

‘Je vakkennis is zonder meer goed op orde. Je adviezen zet je scherp uiteen, zowel op schrift als in presentatie. Je verstaat de kunst je klant te bevragen, te achterhalen wat het beoogde resultaat is. Helder communiceren is essentieel. Een vakman gebruikt juist geen juridische vaktermen, maar legt dingen in ‘jip en janneke’ taal uit. Hij ondersteunt zijn adviezen waar mogelijk met beelden. Het maken van duidelijke afspraken en het managen van verwachtingen met stakeholders hoort hier ook bij.’

‘Naast het bijblijven op vakinhoudelijk gebied, zorgt een vakman er ook voor dat hij zijn competenties blijft ontwikkelen. Welke dat zijn, is heel persoonlijk. Regelmatig feedback vragen helpt inzichtelijk te maken waar hij kan verbreden en verbeteren.’

‘Wij maken veel gebruik van onze flexibele schil. Het afgelopen jaar waren er een paar projecten waar vakmanschap in de top drie stond van aanname voorwaarden. Er moest snel geschakeld kunnen worden. Naast inhoudelijke ervaring, telde zwaar of de externen ervaring hadden in grote bedrijven en aantoonbaar inzicht in het stakeholder-landschap.’

‘Op persoonlijk niveau vind ik dat een echt vakman tweede viool moet kunnen spelen, bescheiden moet kunnen zijn over zijn bijdrage aan het geheel, onbaatzuchtig. Dat vergt best wel wat. Soms wil je als opdrachtgever juist wel dat iemand zich steviger presenteert. Als vakman moet je daar een antenne voor hebben. En moet je het dus allebei kunnen!’

Zie jij een verschil in aanpak door zelfstandigen?

‘Zelfstandigen zijn over het algemeen ondernemend. De Rabobank is een groot bedrijf, dat schrikt ze niet af maar daagt ze juist uit. Ze zijn nieuwsgierig, gaan op pad en komen wel weer terug als ze het even niet weten.’

Waar ga je extra op letten als jurylid?

‘Bij het beoordelen van de cases vind ik het belangrijk dat de kandidaten zich goed kunnen presenteren, hun onderscheidend vermogen goed voor het voetlicht kunnen brengen. Ik kijk daarbij liever naar een complexere opdracht waar meer partijen, en daarmee meer belangen, bij betrokken waren. Daar zit vaak meer in.’

‘In de gesprekken met de finalisten wil ik vooral het punt van persoonlijke ontwikkeling uitdiepen. Voor velen in vaste dienst is dat al een uitdaging, maar zij hebben hun mentoren, leidinggevenden, om ze daar scherp op te houden… Juist omdat je als zelfstandige op verschillende plekken opereert, moet je er echt moeite voor doen het op je agenda te houden en er tijd voor vrij te maken. Ik ben heel benieuwd hoe de finalisten hiermee omgaan.’

‘Daarnaast zou ik met een speciaal oog kijken naar degenen die legal tech implementeren in hun werk. Ik ben heel nieuwsgierig of we dit jaar iemand tegenkomen die dat doet. Die brede blik, dat vernieuwende, dat is ook vakmanschap!’

 

Anita Rustema is sinds kort Global Data Protection Officer bij de Rabobank, daarvoor was zij Head Corporate Legal bij de Rabobank