Christiaan Jeekel, Maarten Steyerberg en Oete Vonk*: gekozen tot finalisten voor de DILA 2018/19

Finalisten: Christiaan Jeekel, Maarten Steyerberg en Oete VonkErkenning voor hun vakmanschap verdienden alle genomineerden. Het indienen van een case en het oproepen te stemmen: dàt deden ze voor die drie finaleplaatsen. Christiaan Jeekel, Maarten Steyerberg en Oete Vonk – in alfabetische volgorde – feliciteren wij van harte met het bereiken van deze volgende stap in de opmaat naar de Award voor beste zelfstandige juridische professional in de Nederlandse grootzakelijke markt. Op 28 januari a.s. is de ontknoping.

Een mooie lijst

Dat de lijst met genomineerden ‘mooi’ was, daar was iedereen het over eens. Zonder twijfel waren het stuk voor stuk vakmensen. Het beloofde dan ook een spannende strijd te worden en blijven. Elf van de zeventien kandidaten namen de tijd een case in te dienen, de voorwaarde om mee te dingen naar een van de drie finaleplaatsen. De jury – dit jaar gevormd door Petra Zijp, Anita Rustema, Jaap de Keijzer en Erik Jan Bolsius – boog zich tijdens de kerstvakantie over hun cases en kwam na veel voorwerk tot hun oordeel, daarin gesteund door de input van referenten en de publieksjury die tijdens de kerstvakantie de gelegenheid had te stemmen op hun favoriet.

‘Vakmanschap’ als thema

Dit jaar was het thema van de DILA ‘vakmanschap’. Marijn Rooijmans van het organiserende Netwerk van Ondernemende Juristen licht dat toe: ‘Kandidaten voor de DILA 2018/19 moeten niet gewoon goede professionals zijn, ze moeten steengoed zijn. Echte vakmannen en vakvrouwen! Een waar voorbeeld voor de snel groeiende beroepsgroep van onafhankelijke, zelfstandige juristen opererend in de grootzakelijke markt’. Verder werden de kandidaten beoordeeld aan de hand van de impact en toegevoegde waarde voor hun opdrachtgever, van hun inzet.

De drie finalisten hebben naast hun vakmanschap twee dingen gemeen: het plezier dat ze in hun werk hebben en hun servicegerichtheid. Op andere vlakken kunnen de kandidaten eigenlijk bijna niet meer van elkaar verschillen: hun vakgebieden, de mate waarin zij daarin breed juridisch onderlegd zijn of juist diep in de materie zitten, de tijd waarin zij onder eigen vlag opereren… De jury zal er nog een harde dobber aan hebben een winnaar aan te wijzen. Dat laatste gebeurt 28 januari a.s. aan het eind van het DILA diner, maar niet voordat de kandidaten nog eens stevig aan de tand gevoeld zullen worden.

Over de DILA

De DILA is de Award voor de beste zelfstandige juridisch professional van Nederland en hij wordt nu voor de 5e keer uitgereikt. Het initiatief voor de DILA is in de eerste plaats ontstaan vanuit de constatering dat zelfstandige advocaten en juristen eigenlijk weinig tot geen exposure mogelijkheden hebben terwijl ze die zeker wel verdienen. De organisatie van de DILA wordt verzorgd door het Netwerk van Ondernemende Juristen en het LawyerlinQ platform, gesteund door partners Mr., Kluwer Kleos, Lexxyn,OSR juridische opleidingen, SignRequest & Weagree.

 

* in alfabetische volgorde