“Om in ons vak relevant te blijven, zullen we naar meer inclusiviteit moeten in plaats van exclusiviteit”

Christiaan JeekelInterview met Christiaan Jeekel

Je DILA nominatie – wat deed het met je en wat heeft het je gebracht?

‘Mijn nominatie kwam totaal onverwacht, omdat ik nog helemaal niet zo lang zelfstandig gevestigd ben. Wel voerde ik bij het kantoor waar ik werkte al mijn eigen praktijk. Dat smaakte naar meer en anders, omdat ik denk dat de toekomst niet in de traditionele advocatuur ligt.’

‘Toen ik van mijn nominatie hoorde was ik op trainingsweekend met mijn hockeyteam. Natuurlijk hebben we het meteen gevierd. Het creëerde ook een hele leuke energie: iedereen wilde meteen helpen, delen en stemmen. Dat werd meer toen ik ook LinkedIn inzette en jullie posts over de DILA deelde. Ik heb 1500 plus connecties dus kreeg ontzettend veel reacties, zowel openbaar als direct.’

‘Voor mij gaf het aan dat ik op de goede weg ben, dat ik gewaardeerd word en dat ik de juiste keuze heb gemaakt om me zelfstandig te vestigen.’

Je gaf net aan dat wat jou betreft de toekomst niet in de traditionele advocatuur ligt. Dat jij het anders wilt doen?

‘Er liggen mooie uitdagingen in het verschiet. Met name zal digitalisering ons vak op diverse niveaus sterk beïnvloeden, waarbij m.i. de menselijke maat en persoonlijk contact met klanten wel nodig zal blijven en onderscheidend zal zijn. De manier waarop we dat doen, zal wat mij betreft steeds meer richting platformen gaan. En dan bedoel ik niet alleen platformen die bestaan uit een netwerk van juristen zoals OJ, maar juist ook multidisciplinaire teams van verschillende vakmensen uit diverse hoeken zoals banking, finance, ICT, security, HR … Het ligt voor de hand dat we veel meer die richting uit zullen gaan. Kijk bijvoorbeeld hoe bedrijven omgaan met het voldoen aan de GDPR: privacy heeft bij uitstek niet alleen juridische, maar juist ook technische, security en bedrijfsmatige componenten: om als jurist aangehaakt te blijven zal je met specialisten op dat gebied moeten samenwerken. Ook op andere innovatieve onderwerpen, zoals Blockchain, M&A, E-Health, noem maar op, gaat het die richting op.

Waar de traditionele advocatuur vooral gericht is op exclusiviteit – waar ik onder andere mee bedoel de markt alleen te benaderen vanuit de eigen juridische invalshoek – ben ik er van overtuigd dat we ons moeten richten op inclusiviteit, waaronder m.i. samenwerking via multidisciplinaire platformen om zo de klant optimaal te kunnen bedienen.’

Wat betekent de DILA nominatie en het feit dat je tot de finale bent doorgedrongen voor jou?

‘Dat ik tot finalist gekozen ben en daarmee tot de top 3 behoor, is echt waanzinnig mooi. Natuurlijk zit ik er in om te winnen, maar de andere kandidaten zijn ook erg goed en uiteindelijk is de uitslag ook afhankelijk van dingen die ik alleen tot op zekere hoogte kan beïnvloeden.’

‘Ik ga dus vooral genieten van het diner, hoop op veel gezelligheid en inspiratie en een open wederzijdse gedachtenwisseling.’

Wat zou je tegen toekomstig genomineerden – DILA2019/20 – zeggen als ze zich afvragen of ze aan die case/referenties zouden moeten beginnen?

‘Mijn eerste tip zou zijn: absoluut doen, die case schrijven! Ook al word je niet tot finalist gekozen, is het een heel goed reflectiemoment. Het maakt dat je nadenkt waar je voor staat en hoe je de toekomst ziet. Bovendien kun je de case altijd wel hergebruiken op de een of andere manier, bijvoorbeeld voor marketing op je website. Je hebt er dus veel aan als je die case schrijft.’

‘Verder zou ik vooral adviseren je niet te veel te laten leiden door de vragen die in het webformulier worden gesteld. Ze geven je een richting, maar laat die vragen je niet in de weg staan om vooral je eigen verhaal op je eigen manier op te schrijven.’