‘Precies datgene leveren waar de cliënt behoefte aan heeft, dat is vakmanschap’

Interview met Petra Zijp, jurylid DILA 2018/19

Vakmanschap is het thema van de DILA 2018/19. Wat versta jij daaronder? Petra Zijp

‘Juridische kwaliteit, dat staat voor mij toch wel boven alles als je het hebt over vakmanschap. Daar kom je door niet alleen basaal te voldoen aan de opleidingsvereisten die de Orde stelt. Onze stagiaires volgen bijvoorbeeld ook de extra vakken van de Law Firm School, waar wij met een aantal andere kantoren bij zijn aangesloten. Dat is zwaar naast de opleiding die ze al krijgen op de werkvloer, maar zo zorgen wij dat jongeren de best mogelijke opleiding krijgen.

Cruciaal naast juridische kwaliteit:

verbreding & 21st century skills

‘Bijblijven is essentieel. Dat geldt niet alleen op juridisch technisch vlak. Daarom hebben wij een een eigen – vernieuwd – opleidingsprogramma. Daarin is aandacht voor 21st century skills die – ook volgens het World Economic Forum – cruciaal zijn voor een bredere blik op de maatschappij. Onderdelen daarvan zijn onder andere sociale en culturele vaardigheden, legal tech skills, computer- en automatiseringsvaardigheden, cursussen coderen en legal project management vaardigheden. Het uiteindelijke doel is natuurlijk altijd om klanten beter te kunnen bedienen. ’

‘Het onboarding programma is ook veranderd. Natuurlijk is er nog steeds veel aandacht voor compliance, client acceptance, etc. Maar er is op die eerste dagen meer aandacht voor wie de stagiair of medewerker is en wat hij wil bereiken en leren. Met een coach worden die leerdoelen al meteen concreet gemaakt. Het is de start van zijn of haar talentontwikkelingsprogramma. En we besteden aandacht aan sociale en culturele awareness. Wij dineren met mensen die zich in een andere positie bevinden: ouderen, of bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond. Ook dat is weer ingegeven door de wens ze met een veel bredere blik te leren kijken.’

‘In dat kader zijn ook de pro bono zaken die we als kantoor doen belangrijk. Die sluiten aan bij hoe millennials zijn opgegroeid: met de gedachte dat ze sociale betekenis uit hun werk moeten kunnen halen. Dat geldt overigens niet alleen voor de jongeren. Eigenlijk zijn alle advocaten daar zeer bij betrokken.’

Client centricity is een ander belangrijk onderdeel van vakmanschap. Wat is de klantbehoefte? Hoe kun je voor deze klant waarde toevoegen? Dat is niet door meer aan te bieden… Kun je goed luisteren en engagen? Om de complexe juridische materie begrijpelijk en toegankelijk te maken, zetten wij legal design in. Precies leveren wat de klant wil, is het doel. Is dat een A? Dan lever je hem een hele mooie A aan!’

‘En dan is er als laatste de ‘power of the collective’, een belangrijk speerpunt van ons kantoor: als je niet bang bent hulp te vragen dan kun je een beter product leveren. Het gaat om het zo goed mogelijk benutten van de gezamenlijke kracht en creativiteit van onze verschillende groepen en disciplines.’

Hoe is jouw ervaring met onafhankelijke juristen?

‘Wij werken veel met zelfstandige juristen via onze flexibele schil waarin zowel alumni als mensen van buitenaf zijn opgenomen. Uit deze flexibele schil putten we ook vaak in het kader van een klantopdracht. Over het algemeen zien wij hele goede professionals die vaak enorm nauwgezet en klantgericht werken. Onze ervaringen zijn doorgaans dus erg positief. Een heel enkele keer is dat niet zo. Dan is er geen match met de klant of sluit het kennisniveau toch niet aan bij wat wij intern zouden leveren.’  

Waar ga je extra op letten als jurylid?

‘Cliëntgerichtheid. Kijken ze heel specifiek naar wat de behoefte van de klant nu eigenlijk is? Vragen ze uit? Kwaliteit leveren is vervolgens goed en precies dat leveren wat die behoefte is.’

 

Petra Zijp is managing partner bij NautaDutilh